საბაკალავრო

გარემოს დაცვის ინჟინერია და გამოყენებითი ეკოლოგია
საკვები პროდუქტების ტექნოლოგია
გამოყენებითი დიზაინი
ფარმაცევტული პრეპარატების ტექნოლოგია
ინტერიერისა და ტექსტილის დიზაინი
მოდის დიზაინი და ტექნოლოგია

Minor

მოდის დიზაინი
საკვები პროდუქტების ტექნოლოგია და უვნებლობა
ტანსაცმლისა და ფეხსაცმლის ტექნოლოგია
ინტერიერისა და ტექსტილის დიზაინი

სამაგისტრო

კოსტიუმის დიზაინი
სასურსათო ტექნოლოგია
ფარმაცევტული პრეპარატების ტექნოლოგია
გარემოს დაცვა და საინჟინრო ეკოლოგია

სადოქტორო

გარემოს დაცვის ინჟინერია
საკვები პროდუქტების მეცნიერება და ტექნოლოგია

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.