2018

 № 01-04/26 უნივერსიტეტში  სწავლების საფეხურების მიხედვით 2018-2019 სასწავლო წლის განრიგის დამტკიცების  შესახებ

დამტკიცდეს უნივერსიტეტში სწავლების საფეხურების მიხედვით 2018-2019 სასწავლო წლის განრიგი დანართი  1 შესაბამისად.

№01-04-29 ბიზნესის ფაკულტეტზე შიდასაფაკულტეტო საგრანტო კონკურსში გამარჯვებული საგრანტო პროექტების შესახებ

ბიზნესის ფაკულტეტზე შიდასაფაკულტეტო საგრანტო კონკურსში გამარჯვებული საგრანტო პროექტების შესახებ

№01-04-28 სსიპ – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აგრარულ ფაკულტეტზე დეკანის არჩევნების დანიშვნის შესახებ

სსიპ – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აგრარულ ფაკულტეტზე დეკანის არჩევნების დანიშვნის შესახებ 

№01-04-26 სწავლების საფეხურების მიხედვით 2018–19 სასწავლო წლის განრიგის დამტკიცების შესახებ

სწავლების საფეხურების მიხედვით 2018–19 სასწავლო წლის განრიგის დამტკიცების შესახებ