ბრძა­ნე­ბა №231 უნი­ვე­რსი­ტე­ტის ეთი­კის კო­მი­სიის შე­მა­დგე­ნლო­ბის და­მტკი­ცე­ბის შე­სა­ხებ

-ის მიერ 423 ჩამოტვირთვები

ბრძა­ნე­ბა №231 უნი­ვე­რსი­ტე­ტის ეთი­კის კო­მი­სიის შე­მა­დგე­ნლო­ბის და­მტკი­ცე­ბის შე­სა­ხებ
ფაილის ზომა: 402.82 KB
ფაილის ტიპი: application/pdf
ნახვა: 4755 ნახვა
ჩამოტვირთვა: 423 ჯერ