გიორგი ღავთაძე

პერსონალური მონაცემები

დაბადების თარიღი: ივლისი 30, 1971

დაბადების ადგილი: ქ. ქუთაისი
საკონტაქტო ინფორმაცია
მისამართი: №21, ასათიანის ქ., VI ჩიხი, ქ. ქუთაისი, 4600, საქართველო

Email: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

 
განათლება
1996-1999
ქუთაისის აკ. წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასპირანტურის მაძიებელი. სპეციალობა: „ფინანსები, ფულის მიმოქცევა და კრედიტი“;
1993-1996
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასპირანტურის ასპირანტი. სპეციალობა: „ფინანსები, ფულის მიმოქცევა და კრედიტი“
1988-1993
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკური ფაკულტეტი. სპეციალობა „ფინანსები და კრედიტი“, სპეციალიზაცია „სახელმწიფო ბიუჯეტი
1985-1988
ქ. ქუთაისის № 27 საშუალო სკოლა
1977-1985
ქ. ქუთაისის № 3 საშუალო სკოლა

უცხო ენის/ენების ცოდნა:

ინგლისური ენა,რუსული ენა

სამეცნიერო ხარისხი:

ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი;
  სამეცნიერო ინტერესების სფერო
  რეგიონული პოლიტიკა და სახელმწიფო ფინანსები;
  მსოფლიო ინტეგრაციული პროცესები, მზარდი ფინანსური ბაზრები
  პოსტკრიზისული საფინანსო-ეკონომიკური რეფორმები მსოფლიოს ქვეყნებსა და რეგიონებში;
  განათლება და ეკონომიკა.
  ტრენინგები
13/08/2010 - 12/2013
  • Electronic Budgeting, training course, Ministry of Finance of Georgia, Financial Academy, Tbilisi, Georgia (Certificate).
13/08/2010 - 12/2013
  • Electronic Budgeting, training course, Ministry of Finance of Georgia, Financial Academy, Tbilisi, Georgia (Certificate).
13/08/2010 - 12/2013
  • Seminars in the Universities of U.S.A, aimed at learning of High Education Management principles in U.S., with the Framework of the project financed by the Department of State of U.S.A.
  სამუშაო გამოცდილება
15.09.2010 - 2019 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი
03.09.07 – 15.09.2010 იმერეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებულის-გუბერნატორის ადმინისტრაციის „რეგიონული განვითარების სამსახურის“ მთავარი სპეციალისტი;
01.09.07 - 09.2010 ქუთაისის სამართლისა და ეკონომიკის უნივერსიტეტის სრული პროფესორი, საინფორმაციო-ანალიტიკური ცენტრის ხელმძღვანელი
15.08.05 - 15.03.2010 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სრული პროფესორი, ეკონომიკის დეპარტამენტის კოორდინატორი;
28.04.04 - 15.08.05 ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკური ფაკულტეტის დეკანი;
2002 - 2006 ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკური ფაკულტეტის „ფინანსები და კრედიტის“ კათედრის დოცენტი;
1995 - 2002 ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკური ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე;
1996 - 1998 საგადასახადო ინსპექციის იმერეთის რეგიონული ოპერატიული სამმართველოს საინფორმაციო-ანალიტიკური ჯგუფის მთავარი სპეციალისტი;
1996 - 2002 ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკური ფაკულტეტის „ფინანსები და კრედიტის“ კათედრის უფროსი მასწავლებელი;
1993 - 1996 ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკური ფაკულტეტის „ეკონომიკური თეორიის“ კათედრის მასწავლებელი;
  პუბლიკაციები
2015 სახელმწიფო მმართველობის სრულყოფისა და სამოქალაქო თანამშრომლობის გაღრმავების პერსპექტივები საქართველოში. ხელმისაწვდომია: http://doc.atsu.edu.ge/library/books/moambe5.pdf
2013 უნივერსიტეტის როლი რეგიონული ინოვაციური სისტემის ფორმირებაში. ხელმისაწვდომია: https://docs.google.com/file/d/0B3PZSQNPT43STUw5eGxxc25ZazA/edit
2013 განათლების სისტემა: თანამედროვე ფუნქციები და გამოწვევები. ხელმისაწვდომია: http://doc.atsu.edu.ge/library/books/moambe1.pdf
2010 თანამედროვე საერთაშორისო სავალუტო და საფინანსო სისტემის რეფორმირების რეგიონული თავისებურებები.ხელმისაწვდომია: http://www.nplg.gov.ge/ec/ka/jmat/catalog.html?pft=biblio&from=351&rnum=10&udc=336
2010 ფინანსური ინფრასტრუქტურის ცვლილება თანამედროვე მსოფლიოში ინვესტიციური კაპიტალისათვის კონკურენციის გამძაფრების პირობებში. ხელმისაწვდომია: http://unik.edu.ge/uploads/documents/science-center/ekpr/ekpr08.pdf
2010 ეკონომიკური რეფორმები მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებსა და რეგიონებში. ხელმისაწვდომია: http://unik.edu.ge/uploads/documents/science-center/ekpr/ekpr07.pdf
2009 საბაზრო გარემოში კორპორაციის ინვესტიციური ქცევის მოდელირების მოტივაციური მექანიზმი ხელმისაწვდომია: http://unik.edu.ge/uploads/documents/science-center/ekpr/ekpr05.pdf
2009 უნდა შევიმუშაოთ საქართველოს რეგიონული პოლიტიკა. ხელმისაწვდომია: http://www.nplg.gov.ge/gsdl/cgi-bin/library.exe?e=d-01000-00---off-0period--00-1--0-10-0--0-0---0prompt-10--..-4----4---0-1l--11-en-10---10-preferences-50--00-3-help-00-0-00-11-1-0utfZz-8-00-0-11-1-0utfZz-8-00&a=d&c=period&cl=CL4.9&d=HASH5c5fc63378514d1904cfa9.21.1
2009 რეგიონალიზაციის პროცესები და რეგიონული პოლიტიკის ფორმირების თავისებურებები თანამედროვე ეტაპზე
2008 Some problems of auspices of economic education and professional improvement of students at Akaki Tsereteli State University (ATSU)

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.