ფაკულტეტის ადმინისტრაცია

სახელი გვარი თანამდებობა   CV
ნანა ჯულაყიძე დეკანი

ასოცირებული პროფესორი

 
ნიკოლოზ კაჭკაჭიშვილი მოადგილე

ასოცირებული პროფესორი

 
ნინო გოგოლაძე მოადგილე

ასოცირებული პროფესორი

 
მირანდა მნაცაკანიანი ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი

 

 

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.