ფაკულტეტის ადმინისტრაცია

სახელი გვარი თანამდებობა   CV
ნანა ჯულაყიძე დეკანი

ასოცირებული პროფესორი

 
ნიკოლოზ კაჭკაჭიშვილი მოადგილე

ასოცირებული პროფესორი

 
ნინო გოგოლაძე მოადგილე

ასოცირებული პროფესორი

 
მირანდა მნაცაკანიანი ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი