ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტებისა და თანამშრომლებისათვის ქიმიის დეპარტამენტის ორგანიზებით ჩატარდა ონლაინ-საჯარო ლექცია თემაზე „ეკოლოგიური პრობლემები და ჯანმრთელობა“.

ფოლკსვაგენის ფონდისა და შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის დაფინანსებით, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფ. მალხაზ ბაკურაძის, გიოტინგენის უნივერსიტეტის პროფ. რალფ მეიერის, ჩეხეთის მეცნიერებათა აკადემიის მათემატიკის ინსტიტუტის პროფ. ამირან გოგატიშვილის, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოც. პროფ. თენგიზ ბოკელავაძის, ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფ. ა.ბერიძის ორგანიზებით ა/წ 30 აგვისტოდან 3 სექტემბრამდე ბათუმში განხორციელდა საზაფხულო სკოლა „ალგებრა, ტოპოლოგია და ანალიზი, და ალგებრები“.

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე მოქმედ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამას ,,გამოყენებითი ბიომეცნიერებები (ბიოტექნოლოგია)" (პროგრამის ხელმძღვანელი ასოცირებული პროფესორი ქეთევან ჩიქვინიძე) 2021 წლის 16 აპრილს, უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს გადაწყვეტილებით, მიენიჭა აკრედიტაცია 7 წლის ვადით. პროგრამა გააგრძელებს მიღებას ვაკანტურ ადგილებზე და დაფინანსდება სახელმწიფოს მიერ.

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ადმინისტრაცია 20-21 სექტემბერს აწსუ I კორპუსში გამართავს საინფორმაციო შეხვედრებს საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2021-2022 სასწ.წელს ჩარიცხულ სტუდენტებთან.

გეოგრაფიის დეპარტამენტის ორგანიზებით, 2021 წლის 29 აპრილს, 18:00 საათზე ჩატარდება ვებინარი თემაზე; ,, დისტანციური ზონდირება: დარგის განვითარების ისტორია და გამოყენების სფეროები".