აწსუ ასოც. პროფესორის ერეკლე ჯულაყიძის სამეცნიერო-კვლევითი ექსპედიცია ინდოეთში

ამა წლის 25 დეკემბერს, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის, ბიოლოგიის დეპარტამენტის ასოც. პროფესორი ერეკლე ჯულაყიძე მიემგზავრება ექვსთვიან სამეცნიერო-კვლევით ექსპედიციაში ინდოეთში (05.12.2018-05.06.2019). ექსპედიციის მიზანია,  შესწავლილ იქნეს „მთვარის ფაზების ცვალებადობის გავლენა პრიმატების აგრესიულ ქცევაზე ველურ გარემოში’’.

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.