სტუდენტთა XXX კონფერენცია

2020 წლის 13-14 ივლისს ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე იგეგმება სტუდენტთა XXX კონფერენციის ჩატარება. კონფერენცია ჩატარდება online რეჟიმში. იმუშავებს ექვსი სექცია (მათემატიკა, ინფორმაციული ტექნოლოგიები, ფიზიკა, ქიმია, გეოგრაფია, ბიოლოგია).

იხილეთ კონფერენციის პროგრამა

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.