7 დეკემბერს ჩატარდება აწსუ სტუდენტთა ონლაინ კონფერენცია

7 დეკემბერს დილის 10 საათზე შედგება სტუდენტთა რესპუბლიკური online კონფერენცია - ახალი ინვაზიური მავნებლები - ეროვნული გამოწვევა. სადაც მოხსენებას აკეთებენ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბიოლოგიისა და გამოყენებითი ბიომეცნიერებები (ბიოტექნოლოგია) სპეციალობის სტუდენტები. 

ახალი ინვაზიური მავნებლები - ეროვნული გამოწვევა

სტუდენტური კონფერენცია

განრიგი

7 დეკემბერი, 2020

ონლაინ კონფერენცია

10:00 – 10:15 რეგისტრაცია

10:15 – 10:30 მისასალმებელი სიტყვა

10:30 – 10:45 ნათია სამსონიძე - თსუ
აზიური ფაროსანას (Halymorpha halys) წინააღმდეგ    ბრძოლის ალტერნატიული საშუალებების ეფექტურობის ტესტირება  თხილის კომერციულ  პლანტაციაში

10:45 – 11:00 ევგენია ალიმბარაშვილი - თსუ
აზიური ფაროსანას (Halyomorpha halys, Hemiptera: Pentatomidae) პოპულაციის მონიტორინგისთვის განკუთვნილი განსხვავებული დიზაინის მქონე ხაფანგების ეფექტურობის შეფასება თხილის კომერციულ პლანტაციაში

11:00 – 11:15 კითხვა-პასუხი

11:15 – 11:30 ანი სანიკიძე, ნინო ლიმაია, ხატია ხარაზიშვილი - ქსუ
პომიდორის მენაღმე ჩრჩილის Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae) პოპულაციის შეფასება პომიდვრის ღია ნათესებსა და სათბურებშ

11:30 – 11:45 სალომე კალანდაძე, მარიამ ბერიძე - ბსუ
Drosophila suzukii (Diptera: Drosophilidae) პოპულაციის მონიტორინგი მოცვისა და მარწყვის პლანტაციებში

11:45 – 12:00 ნანა მამულაიშვილი - ბსუ
იაპონური ხოჭოს (Popillia japonica, Coleoptera: Scarabaeidae) ინვაზიის შესწავლა ბათუმის პორტისა და აეროპორტის მიდაოებში                               

12:00 – 12:30 კითხვა-პასუხი

12:30 – 13:00 კონფერენციის დახურვა

მომავლის გეგმები, მონაწილე უნივერსიტეტების წარმომადგენლების კომენტარები და შენიშვნები