საბაკალავრო პროგრამამ ,,გეოგრაფია" მიიღო აკრედიტაცია

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე მოქმედ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამას „გეოგრაფია“ (პროგრამის ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ციცინო დავითულიანი) 2021 წლის 4 მარტს უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს გადაწყვეტილებით, მიენიჭა აკრედიტაცია 7 წლის ვადით. პროგრამა გააგრძელებს მიღებას ვაკანტურ ადგილებზე.