საჯარო ლექცია ,,კლიმატური პირობების გათვალისწინება ეკონომიკის ცალკეული დარგის განვითარებაში“

2021 წლის 9 აპრილს ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის, გეოგრაფიის დეპარტამენტის ორგანიზებითა და გარემოს ეროვნულ სააგენტოსთან თანამშრომლობის ფარგლებში, ჩატარდა ონლაინ- საჯარო ლექცია თემაზე ,,კლიმატური პირობების გათვალისწინება ეკონომიკის ცალკეული დარგის განვითარებაში“.
მოხსენება გააკეთა გარემოს ეროვნული სააგენტოს ზოგადი და გამოყენებითი კლიმატოლოგიის განყოფილების უფროსმა, გეოგრაფიის მეცნიერებათა დოქტორმა, პროფესორმა ლიანა ქართველიშვილმა, რომელმაც ისაუბრა კლიმატური პირობების გათვალისწინების აუცილებლობაზე ტურიზმში, მშენებლობასა და ჯანდაცვაში.
ლექცია წარიმართა სტუდენტების აქტიური ჩართულობით. ლექციის ბოლოს მომხსენებელმა უპასუხა დამსწრეთა შეკითხვებს.