ვებინარი თემაზე; ,, დისტანციური ზონდირება: დარგის განვითარების ისტორია და გამოყენების სფეროები"

გეოგრაფიის დეპარტამენტის ორგანიზებით, 2021 წლის 29 აპრილს, 18:00 საათზე ჩატარდება ვებინარი თემაზე; ,, დისტანციური ზონდირება: დარგის განვითარების ისტორია და გამოყენების სფეროები".

მომხსენებლი: გიორგი კირკიტაძე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერ-თანამშრომელი.
ვებინარი შეეხება დისტანციური ზონდირების განვითარების ისტორიასა და მისი გამოყენების სფეროებს. ასევე დრონიდან აერო ფოტოგრამმეტრული გადაღების ტექნოლოგიასა და მონაცემების ვიზუალიზაციას.

Thursday, April 29 · 6:00 – 7:00pm
Google Meet joining info
Video call link: https://meet.google.com/fdm-fbza-rwb