საბაკალავრო პროგრამამ ,,გამოყენებითი ბიომეცნიერებები (ბიოტექნოლოგია)" მიიღო აკრედიტაცია

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე მოქმედ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამას ,,გამოყენებითი ბიომეცნიერებები (ბიოტექნოლოგია)" (პროგრამის ხელმძღვანელი ასოცირებული პროფესორი ქეთევან ჩიქვინიძე) 2021 წლის 16 აპრილს, უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს გადაწყვეტილებით, მიენიჭა აკრედიტაცია 7 წლის ვადით. პროგრამა გააგრძელებს მიღებას ვაკანტურ ადგილებზე და დაფინანსდება სახელმწიფოს მიერ.

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.