შეხვედრა რენეს უნივერსიტეტის პროფესორ მირეი დუკასთან

2022 წლის 18-19 აპრილს რენეს უნივერსიტეტის (საფრანგეთი) პროფესორი მირეი დუკასი შეხვდა ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე მოქმედი საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების „მათემატიკა“ და „კომპიუტერული მეცნიერება“ სტუდენტებს.
ქალბატონმა დუკასმა წაიკითხა ლექცია თემაზე „Semantic Web“. ლექციის შემდეგ გაიმართა დისკუსია სტუდენტების აქტიური ჩართულობით.
შეხვდერის მიზანი იყო რენეს უნივერსიტეტში ერთი სემესტრის განმავლობაში სწავლებისათვის კანდიდატების შერჩევა გაცვლითი პროგრამის Erasmus+ ფარგლებში.