აკადემიური საბჭო

ღავთაძე გიორგი (თავმჯდომარე)

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 1. კუტივაძე ნესტან
 2. შიშინაშვილი ირინე

მედიცინის ფაკულტეტი

 1. ცაგარეიშვილი კოტე

ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 1. ქობალიანი გია
 2. სვანაძე სერგო

საინჟინრო-ტექნიკური ფაკულტეტი

 1. ზივზივაძე ომარ
 2. ფურცხვანიძე გიორგი

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 1. ონიანი გიორგი
 2. საკანდელიძე რენიკო

საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტი

 1. დათუაშვილი მერაბ
 2. ღვინიანიძე თემურ

პედაგოგიური ფაკულტეტი

 1. ბერძულიშვილი გიორგი
 2. მამარდაშვილი თამარ

საზღვაო-სატრანსპორტო ფაკულტეტი

 1. არქანია ზურაბ
 2. საღინაძე ივანე

აგრარული ფაკულტეტი

 1. კოპალიანი როლანდ
 2. კილაძე რამაზ