ესტონეთის პრეზიდენტი აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში

ესტონეთის პრეზიდენტის შეხვედრა აწსუ სტუდენტებთან

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

fShare
323