2016

ჩვენება:
სორტირება:
აგრა­რუ­ლი ფა­კუ­ლტე­ტის სა­ბჭოს არჩე­ვნე­ბის შე­დე­გე­ბი

2016 წლის 14 ივლისს გამართული აგრარული ფაკულტეტის საბჭოს არჩევნების შედეგები