მო­დუ­ლურ პრო­ფე­სიულ სა­გა­ნმა­ნა­თლე­ბლო პრო­გრა­მე­ბზე ("ბაგა-ბაღის აღმზრდელი" მეხუთე დონე და "ბიბლიოთეკარი"მეოთხე დონე) სა­სწა­ვლო პრო­ცე­სის წა­რმა­რთვის მიზნით 01/04-62

-ის მიერ

მო­დუ­ლურ პრო­ფე­სიულ სა­გა­ნმა­ნა­თლე­ბლო პრო­გრა­მე­ბზე (

რექტორის 2016 წლის N-01-04/32 16.06 ბრძანებით საათობრივი ანაზღაურების წესით მოწვეული პედაგოგების სასწავლო დატვირთვებში საზაფხულო არდადეგების გამო შევიდეს ნაწილობრივი ცვლილება.

რექტორის 2016 წლის N-01-04/32 16.06 ბრძანებით საათობრივი ანაზღაურების წესით მოწვეული პედაგოგების სასწავლო დატვირთვებში საზაფხულო არდადეგების გამო შევიდეს ნაწილობრივი ცვლილება.

ფაილის სახელი: 62.pdf
ფაილის ზომა: 284.67 KB
ფაილის ტიპი: application/pdf
ნახვა: 448 ნახვა