1. სიახლეები
  2. ანონსები
  3. სტიპენდიები
  4. არქივი
  5. იურიდიული ცნობარი
  6. კონკურსები
სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო განხილვა
ივლისი
სამშაბათი
24
2018 წლის 24 ივლისს No1114 აუდიტორიაში გ…
12:00

სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო განხილვა
ივლისი
სამშაბათი
31
2018 წლის 31 ისლისს 12 საათზე №1114 აუდი…
12:00
mobile banner ATSUNEWS - For Android ATSUNEWS - For IOS
სასარგებლო ბმულები
ტექსტის გამყოფი
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი
განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი
ცნობარი აბიტურიენტებისთვის 2018
ტექსტის გამყოფი

 

უნივერსიტეტის მისია

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი არის მრავალდარგოვანი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომელიც ახორციელებს აკადემიურ და პროფესიულ პროგრამებს და ეწევა აქტიურ კვლევით საქმიანობას.
უნივერსიტეტი ეფუძნება რა ფაზისისა და გელათის აკადემიების ტრადიციებს, „უნივერსიტეტების დიდი ქარტიის“ პრინციპებსა და უმაღლესი განათლების ეროვნულ და ევროპულ სტანდარტებს, ისწრაფვის  უზრუნველყოს მაღალი ხარისხის განათლება და კვლევითი საქმიანობა, ხელი შეუწყოს სტუდენტების პიროვნულ განვითარებას, აღზარდოს პროფესიონალები და ლიდერები.
უნივერსიტეტი აცნობიერებს საზოგადოების წინაშე პასუხისმგებლობას და მიზნად ისახავს, თავისი საქმიანობით წვლილი შეიტანოს ქალაქის, რეგიონისა და მთლიანად ქვეყნის განვითარებაში. ამ მიზნით იგი უზრუნველყოფს მთელი ცხოვრების მანძილზე  უწყვეტი განათლების პროგრამებისა და სერვისების მიწოდებას, ახალი ცოდნის შექმნა-გავრცელებასა და სხვადასხვა დაინტერესებულ პირთან ერთად ჩართულია საზოგადოებრივი პოლიტიკის ფორმირების პროცესში.

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.